highlight_off NEPŘIHLÁŠEN
Identifikace lokalit rezidenční segregace
Online šetření „Identifikace lokalit rezidenční segregace“ je součástí hodnocení vývojové dynamiky segregace a sociálního vyloučení v území, které bylo podpořené Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta (č. projektu TL02000479) a aplikačními garanty Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, městem Plzní a městem Ostravou. Cílem šetření je identifikovat lokality se zvýšenou koncentrací sociálně vyloučených osob nebo obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (dále SVO) a vybrat z nich takové, jež jsou segregované nebo se vyznačují znaky a projevy segregace. Šetření doplňuje územně detailní analýzu dat o osobách, které pobírají dávky v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, jež byla provedena za celé území České republiky. Šetření prostřednictvím online dotazníku se zaměřuje na konkrétní místní zkušenosti (z terénu), vnímání (percepci) a veřejný diskurz (reprezentaci). Vyhodnocené výsledky šetření budou v propojení s analýzou dat dostupné spolupracujícím obcím a městům prostřednictvím online mapové a datové aplikace.
Šetření vyplňují zástupci měst a obcí, kteří mají otázky spojené se sociálním vyloučením a segregací ve své agendě. Přístup k dotazníkům je umožněn po registraci přes emailovou adresu. Pokud nejste ještě zaregistrovaní, použijte prosím funkční emailovou adresu, na kterou Vám bude zaslána potvrzovací zpráva.

Přihlášení

Pokud máte potvrzený účet nebo se vracíte zpět. K přihlášení použijte registrovaný email a vaše osobní heslo, které jste zadali při registraci. Nepoužívejte heslo k emailovému účtu.

Registrace

Pokud jste zde poprvé a chcete vyplnit dotazník(y). Zadejte platný email a JINÉ heslo, než máte ke svému emailovému účtu.